Gallery
Home / Ticino /

Cultuur, kerken, kastelen

Cultuur, kerken, kastelen

"Tot de betoveringen van het zuiden, die de protestantse noordelijke delen in de omgeving ten zuiden van de Alpen verwelkomen, behoort ook het katholicisme. Bij mijn eerste reis naar Italië tijdens mijn jeugd maakte het op mij, zoon uit een streng protestants gezin, een onvergetelijke indruk hoe verwonderd en betoverd ik keek naar het vanzelfsprekende, naïeve wonen van een volk in zijn tempels, in zijn religie, de centrale kracht van de kerk, die continu een stroom van kleuren, troost, muziek, beweging en beleving uitstraalde.(...)

Bij de oversteek van de Alpen werd ik altijd zacht en vermanend geroerd door de ademtocht van het warmere klimaat, de eerste klanken van een welklinkende taal, de eerste terrassen met wijnranken, evenals door de aanblik van de talrijke, mooie kerken en kapellen, door de herinnering aan een zachtere, mildere toestand van het leven dichterbij mijn moeder; aan een mensheid die ongekunstelder, eenvoudiger, vromer en vrolijker was." 

Hermann Hesse (1920): Kirchen und Kapellen im Tessin – eigen vertaling.

Voor meer informatie:

Ticino Turismo Ascona-Locarno